Krótka (ok. 1 km), lecz wymagająca Ścieżka Sentymentalna startuje z małego parkingu powyżej hotelu „Czarny Rycerz” w Kamionkach (pierwszy zakręt rozpoczynający górskie serpentyny). Przejście całej trasy zajmuje około 30 minut, a podczas wędrówki podziwiać możemy wyjątkowo skalisty krajobraz.

Skałki gnejsowe tworzą charakterystyczną grań a pojedyncze filary skalne sięgają kilku metrów wysokości. Od 1888 r. istniała tutaj kopalnia Wilhelma eksploatująca srebronośną galenę tkwiącą w żyłach barytowych oraz wydrążony rok później poniżej zakrętu drogi szyb Hermann, od którego odchodziły boczne chodniki o łącznej długości 250 m, a także dwie krótkie sztolnie poziomu drugiego, po których zostały zapadliska w skarpie nad drogą.

Ścieżka sentymentalna 1 800

Najbardziej charakterystycznym i niewątpliwie bardzo atrakcyjnym elementem trasy jest drewniana kładka przy kilkumetrowym wodospadzie, gdzie można odpocząć wsłuchując się w szum kaskady wodnej. 

Ścieżka sentymentalna 2800