Temat:

1. Ocena realizacji budżetu Gminy Pieszyce za 2020 rok - sesja absolutoryjna.

2. Rozpatrywanie projektów uchwał.