W dniu 25 kwietnia 2016 r. zosta艂o opublikowane rozporz膮dzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570)

Rozporz膮dzenie wesz艂o w 偶ycie 10 maja 2016 r.

- WZ脫R - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

- WZ脫R - uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego