Informujemy, że zbliża się termin płatności III raty podatków lokalnych. Osoby, które nie dokonały jeszcze wpłat prosimy o niezwłoczne ich uregulowanie.
Jeśli wybraliście Państwo ratalną formę płatności w 4 częściach, przypominamy obowiązujące terminy:
- do 15 marca - płatność za I kwartał 2022 r. (już minął)
- do 15 maja - płatność za II kwartał 2022 r. (już minął)
- do 15 września - płatność za III kwartał 2022 r. (zbliża się)
- do 15 listopada - płatność za IV kwartał 2022 r.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 r. opłaty za podatki i opłaty oraz inne należności realizowane są bezpłatnie w filii Banku Spółdzielczego w Pieszycach przy ul. Kościuszki 3.
Filia jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach:
- poniedziałek: 8.30 – 16.00
- wtorek: 8.30 – 16.00
- środa: 9.30 – 17.00
- czwartek: 8.30 – 16.00
- piątek: 8.30 – 16.00

Aby dokonać wpłaty należy udać się do filii Banku Spółdzielczego w Pieszycach z wypełnionym samodzielnie lub dołączonym do decyzji wymiarowej, lub informacji rocznej blankietem wpłaty.

Wpłat należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe podane w decyzjach podatkowych.
Wpłat podatków i opłat oraz innych należności można dokonać także za pomocą przelewu bankowego.