AKTUALIZACJA: W związku z przebudową ul. Mickiewicza i Pagacza w Pieszycach od 19 IX obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu. Uwaga na znaki. Od tego dnia droga będzie przejezdna dla mieszkańców dojeżdżających do swoich nieruchomości.

Gmina Pieszyce pozyskała środki finansowe w wysokości 4 740 500 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi ul. Mickiewicza i ul. Pagacza w miejscowości Pieszyce” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. A. Mickiewicza i ks. E. Pagacza wraz z budową parkingów”.

Inwestycja przeprowadzona zostanie w formule zaprojektuj i wybuduj. W zakresie robót przewidziano:

  • przebudowę i rozbudowę dróg o długości ok. 1000 m,
  • przebudowę skrzyżowań,
  • przebudowę zjazdów,
  • budowę i przebudowę chodników oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego,
  • budowę miejsc postojowych,
  • budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
  • remont istniejącej kładki dla pieszych.

Całkowity koszt inwestycji to kwota 5 871 039,52 zł. Zakończenie prac planowane jest na III kwartał 2023 roku.

Mickiewicza do remontu1Mickiewicza do remontu2

Pagacza do remontu1Mickiewicza do remontu3