Do Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach dotarło pismo od Jarosław Obremski - Wojewoda Dolnośląski dot. uchodźców z Ukrainy.

W wyniku napaści Rosji na Ukrainę, Polska przyjęła już blisko trzy miliony uchodźców. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu między innymi samorządowców i włodarzy miast nikt z naszych gości nie cierpi głodu oraz ma gdzie spać. Ogromne podziękowania należą się również Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Pieszycach – Agnieszce Koźmińskiej oraz pracownikom tej jednostki.

W Gminie miejsko-wiejskiej Pieszyce przygotowano 116 miejsc dla uchodźców, co stanowi 0,46% całej bazy dolnośląskiej, podczas gdy liczba ludności Gminy miejsko-wiejskiej Pieszyce stanowi 0,32% populacji województwa dolnośląskiego.

Jedną z metod pozwalających oszacować liczbę uchodźców i ich rozkład jest oparta o dane pochodzące z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odnoszące się do logowań kart SIM przez uchodźców. Liczba tych logowań, tj. szacunkowa liczba uchodźców na terenie gminy stanowi 0,21% w stosunku do regionu, a liczba wydanych numerów PESEL to 240, czyli 0,32% wszystkich wydanych numerów PESEL dla uchodźców w województwie. To oznacza, że np. do Pieszyc przyjeżdżają uchodźcy również z innych gmin.
Szacuje się, że jeszcze raz tyle, czyli około kolejnych 110 miejsc, zaoferowały uchodźcom osoby prywatne z terenu Gminy Pieszyce.

Jak podaje Agnieszka Koźmińska – Dyrektor CUS w Pieszycach: - Wnioski o jednorazowe świadczenie 300 zł złożyło na dzień dzisiejszy ponad 240 osób. Wypłacono już świadczenie dla 120 osób. Wpłaty odbywają się płynnie zaraz po otrzymaniu środków z województwa. Wnioski są przyjmowane na bieżąco. Wnioski o świadczenia rodzinne na dzieci złożyło 8 rodzin, pierwsze wypłaty zostaną wykonane zgodnie z harmonogramem wypłat na kwiecień.

Wnioski o wypłatę świadczenia 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywianie Ukraińcom złożyło na dzień dzisiejszy 17 rodzin. Kolejne wnioski spływają. Pierwsze wypłaty planowane są na koniec kwietnia i będą obejmować okres do 31 marca 2022 r.
Miejsc zbiorczych pobytu rodzin ukraińskich na terenie Gminy Pieszyce jest aktualnie 5. Właściciele tych obiektów otrzymają do końca kwietnia refundację kosztów utrzymania uchodźców w swoich obiektach.

Na dzień 31 marca 2022 r. CUS (od dnia 24 lutego, czyli dnia rozpoczęcia wojny) obsłużył 108 rodzin ukraińskich (293 osoby ,w tym 159 osób dorosłych i 134 dzieci). Daje to średnio ok. 5 rodzin dziennie (uwzględniając dni robocze), które zapatrzono w tzw. pakiet startowy, czyli żywność, niezbędne kosmetyki, chemię, odzież, obuwie, akcesoria dla dzieci (wózki, wanienki, butelki itp.). Ponadto udzielono wsparcie w zakresie wymaganej pomocy medycznej, urzędowej oraz udzielono wszelkich dostępnych informacji.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim jednostkom gminy, służbom, przedsiębiorcom i mieszkańcom za zaangażowanie się w pomoc na rzecz uchodźców. Bez Was działanie na tak szeroką skalę nie byłoby możliwe.