„Pieśń o Pieszycach” to tomik wierszy autorstwa Zdzisława Maciejewskiego, który został wydany nakładem Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach z okazji uczczenia sześćdziesiątej rocznicy nadania miejscowości praw miejskich.

Książka to zbiór ponad 200 wierszy podzielonych na pięć rozdziałów zatytułowanych w kolejności: Pieśń o Pieszycach, Z tego i nie z tego świata, Piękno Gór Sowich, Wokół Pieszyc i Mieszkańcy Pieszyc.
Jak pisze we wstępie do tomiku Zdzisław Maciejewski dziesięć lat „(…) trwało gromadzenie wierszy do niniejszego tomiku. W tym czasie nastąpiło w Pieszycach wiele zmian. Zbierając, a w zasadzie pisząc wiersze związane tematycznie z Gminą i Miastem Pieszyce miałem na celu przedstawienie w pierwszym rzędzie uroków naszego miasta, piękna otaczającej je przyrody, a także swego rodzaju tajemniczości, która od szeregu lat otacza aurą Góry Sowie”.
Tom wierszy wzbogacony został zdjęciami z Gminy Pieszyce i Gór Sowich, ale nie tylko. Znajdziecie w nim także fotografie przedstawiające mieszkańców Gminy Pieszyce, którym autor poświęca w swoich utworach sporo miejsca.

Zdzisław Maciejewski przyznaje, że to, co najważniejsze jego zdaniem, w tomiku znajdziemy „piękno, wbijającego się dwoma klinami w Góry Sowie Miasta i Gminy Pieszyce. Gdyby chociaż jedna osoba, po przeczytaniu tych wierszy zdecydowała się przyjechać do Pieszyc, zwiedzić i pokochać Góry Sowie, to trud napisania tego tomiku nie byłby daremny".

Publikacja została wydana nakładem 300 egzemplarzy. Część z nich będzie niebawem dostępna również na półkach Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach.

Piesn o Pieszycach

Piesn o Pieszycach2