Urząd Miasta i Gminy Pieszyce prowadzi postępowanie przetargowe na przebudowę ulicy Dolnej w Pieszycach mający na celu wyłonienie wykonawcy, który wykona projekt i przeprowadzi przebudowę drogi.

Obraz w dużej rozdzielczości znajduje się TUTAJ (*.PDF).

Zawracamy się z prośbą do mieszkańców posesji znajdujących się przy ul. Dolnej o zapoznanie się z programem funkcjonalno-użytkowym. Po wyłonieniu wykonawcy będziemy chcieli spotkać się z Państwem na miejscu i omówić ewentualne uwagi i spostrzeżenia. O terminie i godzinie spotkania będziemy informować oddzielnie.

Zakres prac na rysunku obejmuje rejon od skrzyżowania z ul. Stawową do granic Miasta Pieszyce.

projekt dolna news