Starosta Dzierżoniowski ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest uzupełnienie składu Rady.

Oferty kandydatów można składać w Sekretariacie Starostwa do 8 marca 2022 roku.

Zobacz treść ogłoszenia >>>