baner FE RP DS UE

Prawie 300 uczni贸w ze Szko艂y Podstawowej nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach w wieku od 7 do 16 lat  oraz 100 rodzic贸w dzieci bior膮cych udzia艂 w projekcie b臋dzie uczestniczy艂o w zaj臋ciach dodatkowych i uzyska wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiej臋tno艣ci uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczeg贸lno艣ci w celu niwelacji negatywnych skutk贸w wywo艂anych epidemi膮 COVID-19, w tym deficyt贸w spowodowanych d艂ugotrwa艂膮 nauk膮 zdaln膮. Zaj臋cia  i ko艂a zainteresowa艅 wsp贸艂finansowane b臋d膮 z UE.

Luka

Celem projektu jest poprawa sytuacji uczni贸w oraz ich rodzic贸w, kt贸rzy potrzebuj膮 wsparcia w niwelowaniu negatywnych skutk贸w wywo艂anych epidemi膮 COVID-19, w tym deficyt贸w spowodowanych d艂ugotrwa艂膮 nauk膮 zdaln膮. Projekt obejmie wsparciem uczni贸w szko艂y w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych oraz umiej臋tno艣ci uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psych. 鈥 pedagogiczej. W szkole zosta艂a przeprowadzona diagnoza w odpowiedzi na zauwa偶one trudno艣ci uczni贸w w czasie nauki zdalnej oraz po ich ponownym przej艣ciu na nauczanie stacjonarne.

W ramach projektu realizowane b臋d膮: projekty edukacyjne, zaj臋cia rozwijaj膮ce uzdolnienia, zaj臋cia dydaktyczno 鈥 wyr贸wnawcze, k贸艂ka zainteresowa艅 oraz zaj臋cia wyjazdowe, a tak偶e zaj臋cia specjalistyczne dla uczni贸w: logopedyczne i terapeutyczne oraz warsztaty dla rodzic贸w. Proces rekrutacji ruszy jeszcze w styczniu, po kt贸rym mo偶liwe b臋dzie rozpocz臋cie dzia艂a艅 zaj臋膰.

Gminie Pieszyce uda艂o si臋 pozyska膰 fundusze na zaj臋cia dodatkowe w szkole podstawowej. Projekt pn. 鈥濴UKA 鈥 wsp贸lnie j膮 pokonujemy!鈥 realizowany b臋dzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Dolno艣l膮skiego przy wsparciu 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Warto艣膰 projektu to 187 160,87 tys. z艂otych, w tym dofinansowanie z UE 鈥 151 773,77 tys. z艂.

Rysunek autorstwa Danuty Sterny z artyku艂u "Metafora luki".