Najbli偶sza Sesja Rady Miejskiej w Pieszycach odb臋dzie si臋 online 26 stycznia 2022 r. o godz. 14:00.

Porz膮dek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zak艂adu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach na 2022 rok (projekt nr 7/2022).
5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwa艂y z dnia 24 listopada 2021r. Nr XXXVII/257/2021 Rady Miejskiej w Pieszycach w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych dla Gminy Pieszyce na rok 2022 oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Gminy Pieszyce na rok 2022 (projekt nr 3/2022).
6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia od Powiatu Dzier偶oniowskiego zada艅 w zakresie prowadzenia Szkolnego Schroniska M艂odzie偶owego(projekt nr 8/2022).
7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie obs艂ugi finansowej przedszkola i 偶lobka (projekt nr 9/2022).
8. Projekt uchwaly Rady Miejskiej w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Wielkiej Sowy w obr臋bie Ro艣cisz贸w (projekt nr 4/2022).
9. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwa艂y w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce 艢rodkowe 鈥 Dorotka 鈥 Piskorz贸w G贸rny. (projekt nr 5/2022).
10. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok (projekt nr 6/2022).
11. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu Gminy Pieszyce (projekt nr 10/2022).
12. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.

Ryszard Kondrat
Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc

Z dokumentami mo偶na zapozna膰 si臋 TUTAJa w dniu sesji obrady na 偶ywo mo偶na ogl膮da膰 poprzez portal.posiedzenia.pl/PIESZYCE