Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 w Pieszycach ogłasza III nabór pracownika na stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy.

Idealnym kandydatem/kandydatką będzie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu jednostek budżetowych.

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Czas pracy od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00-15.00.

Przedszkole zapewnia wszystkim takie same możliwości i warunki rekrutacji.

Oferty należy składać do 10.01.2022 r.:
1. osobiście – w siedzibie Przedszkola Publicznego nr 2 w Pieszycach, ul. P. Własta 17
2. pocztą na adres: Przedszkole Publiczne nr 2 ul. P. Własta 17, 58-250 Pieszyce.

Szczegóły oferty konkursowej:
Ogłoszenie o konkursie
Załącznik nr 1 - kwestionariusz osobowy kandydata
Załącznik nr 2 - klauzula informacyjna