ZARZĄDZENIE Nr 269/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Pieszyce.

ZARZĄDZENIE Nr 269/2021