Przypominamy, że w trakcie zimy właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, a także osoby faktycznie władające nieruchomością mają obowiązek usuwania śniegu i związanego z nim zagrożenia.

Chodnik położony wzdłuż nieruchomości należy oczyścić ze śniegu i lodu. Można także posypać nawierzchnię piaskiem i w ten sposób zapewnić bezpieczeństwo przechodniom.

Należy pamiętać także o usuwaniu nadmiar śniegu zalegającego na dachu nieruchomości oraz niebezpiecznych sopli lodowych czy też brył śnieżnych, które stwarzają potencjalne zagrożenie dla innych osób.

Za odśnieżanie ulic na terenie Gminy Pieszyce odpowiadają:

- drogi gminne - Wykonawstwo FHU „Dro – Kom” Usługi Drogowo – Komunalne – Mariusz Kostek, kontakt: 604 257 545,

- drogi powiatowe i wojewódzkie na terenie gminy – ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o., kontakt: 74 836 53 50

Koordynacja odśnieżania z ramienia Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach: Henryk Taranek – inspektor WGPRiIT – 74 836 54 88.