1 stycznia 2022 roku O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Pieszycach zostanie przekszta艂cony w Centrum Us艂ug Spo艂ecznych. B臋dzie to pierwsza w wojew贸dztwie dolno艣l膮skim plac贸wka powsta艂a na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu us艂ug spo艂ecznych przez centrum us艂ug spo艂ecznych.

- CUS to nowa forma jednostki organizacyjnej gminy i nowa instytucja lokalnej polityki spo艂ecznej, kt贸ra b臋dzie s艂u偶y膰 rozwojowi i integracji us艂ug spo艂ecznych organizowanych i 艣wiadczonych na poziomie lokalnym 鈥 informuje Dorota Konieczna 鈥 Enozel 鈥 Burmistrz Pieszyc. - Docelowo CUS-y maj膮 stanowi膰 miejsca, w kt贸rych nast膮pi pe艂na koordynacja us艂ug spo艂ecznych w jednym miejscu, z my艣l膮 o wszystkich mieszka艅cach gminy. Centra us艂ug spo艂ecznych b臋d膮 tak偶e 藕r贸d艂em kompletnych informacji o us艂ugach spo艂ecznych.

CUS ma by膰 miejscem, w kt贸rym ka偶dy mieszkaniec, bez wzgl臋du na doch贸d i sytuacj臋 spo艂eczn膮, otrzyma wsparcie w spos贸b zindywidualizowany (us艂ugi 鈥瀞zyte na miar臋鈥). Realizacja us艂ug odbywa膰 si臋 b臋dzie przy 艣cis艂ej wsp贸艂pracy lokalnych us艂ugodawc贸w: organ贸w administracji publicznej, przedsi臋biorc贸w, organizacji pozarz膮dowych, podmiot贸w ekonomii spo艂ecznej.
- W Pieszycach Centrum Us艂ug Spo艂ecznych powstanie w wyniku przekszta艂cenia O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Pieszycach, dlatego wszystkie zadania realizowane do tej pory przez t膮 instytucje b臋d膮 nadal kontynuowane 鈥 informuje Agnieszka Ko藕mi艅ska 鈥 dyrektor O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej. - Dotyczy to zar贸wno zada艅 w艂asnych Gminy Pieszyce jak i zada艅 zleconych przez administracje rz膮dow膮. Kadr臋 Centrum Us艂ug Spo艂ecznych stanowi膰 b臋d膮 dotychczasowi pracownicy O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej oraz pracownicy przesuni臋ci w ramach porozumie艅 z innych jednostek z terenu Gminy Pieszyce, dlatego pomimo przekszta艂cenia nie planujemy og艂asza膰 偶adnych nabor贸w.

cus pieszyce art

Celem powstania Centrum Us艂ug Spo艂ecznych jest zaspokajanie potrzeb wsp贸lnoty samorz膮dowej, 艣wiadczonej w formie niematerialnej czyli w艂a艣nie w formie us艂ug spo艂ecznych na rzecz os贸b, rodzin, grup mieszka艅c贸w lub og贸艂u mieszka艅c贸w. Zaproponowane mieszka艅com Gminy Pieszyce us艂ugi spo艂eczne b臋d膮 dost臋pne dla wszystkich.
Na przestrzeni ostatnich lat formy pomocy i wsparcia realizowane przez o艣rodki pomocy spo艂ecznej, w tym O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Pieszycach, zacz臋艂y przybiera膰 inn膮 form臋 dominuj膮c膮. Z pomocy finansowej, w szczeg贸lno艣ci z uwagi na funkcjonowanie programu 500+, korzysta coraz mniej rodzin. W to miejsce pojawi艂y si臋 du偶e potrzeby, m.in. z zakresu poradnictwa i konsultacji specjalistycznych: psychologicznych, rodzicielskich, mediacji, wsparcie prawne, z zakresu pracy z uzale偶nieniami. Wzros艂o zainteresowanie us艂ugami specjalistycznymi dla os贸b niepe艂nosprawnych oraz ich opiekun贸w. W wyniku zmian demograficznych ro艣nie liczba os贸b starszych, senior贸w wymagaj膮cych szczeg贸lnych form wsparcia 艣rodowiskowego.
O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej potocznie przez niekt贸rych okre艣lny mianem 鈥瀘pieki鈥 ka偶demu kojarzy si臋 z charakterystycznym odbiorc膮 鈥 osob膮 ubog膮, nierzadko uzale偶nion膮 od alkoholu, nieporadn膮. W obawie przed tak膮 w艂a艣nie stygmatyzacj膮 cz臋艣膰 mieszka艅c贸w nie chce kkorzysta膰 z us艂ug spo艂ecznych ju偶 dzi艣 proponowanych przez O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Pieszycach, cho膰 kwalifikacja do skorzystania z nich nie jest uzale偶niona od posiadanego dochodu.

Przekszta艂cenie w now膮 instytucje pozwoli nie tylko formalnie, ale i mentalnie otworzy膰 si臋 na wszystkich mieszka艅c贸w Gminy Pieszyce.
W ramach struktury organizacyjnej pojawi膮 si臋 nowe stanowiska: organizatora spo艂eczno艣ci lokalnej, organizatora us艂ug spo艂ecznych, koordynatora indywidualnych plan贸w us艂ug spo艂ecznych. Program proponowanych us艂ug spo艂ecznych zostanie okre艣lny po przeprowadzaniu przez Centrum diagnozy potrzeb mieszka艅c贸w oraz ich potencja艂u. W du偶ym stopniu to sami mieszka艅cy zdecyduj膮 jakich us艂ug spo艂ecznych oczekuj膮, a nast臋pnie Rada Miejska przyjmie ustalony program w formie uchwa艂y. Oczywi艣cie uwzgl臋dnione zostan膮 przy tym mo偶liwo艣ci finansowe Gminy, zar贸wno w艂asne, jak i te mo偶liwe do pozyskania ze 藕r贸de艂 zewn臋trznych. Istotne przy tym b臋dzie tak偶e wykorzystanie potencja艂u trzeciego sektora, czyli organizacji pozarz膮dowych oraz innych mog膮cych pom贸c nam i wspiera膰 w realizowanych us艂ugach.
Wa偶nym zadaniem Centrum Us艂ug Spo艂ecznych b臋dzie podejmowanie dzia艂a艅 w celu aktywizacji wsp贸lnoty samorz膮dowej, a w szczeg贸lno艣ci proponowanie i organizowanie wszelkich form aktywno艣ci zmierzaj膮cych do wzmocnienia wi臋zi spo艂ecznych i integracji. Istotnym jest, aby w jednym miejscu mo偶na by艂o skupi膰 te wszystkie dzia艂ania, skoordynowa膰 je i w ramach planu sukcesywnie realizowa膰.
Centrum Us艂ug Spo艂ecznych mo偶e realizowa膰 us艂ugi z kilkunastu zakres贸w - nie tylko pomocy spo艂ecznej, polityki prorodzinnej czy wspierania rodziny, ale tak偶e m.in. edukacji publicznej, mieszkalnictwa, kultury fizycznej i turystyki, promocji i ochrony zdrowia, ochrony 艣rodowiska. Stworzenie tej instytucji daje szeroki wachlarz mo偶liwo艣ci kszta艂towania polityki spo艂ecznej na terenie Gminy.

Fot.: https://www.prezydent.pl