Jeszcze do czwartku 4 listopada br. można składać dokumenty o dofinansowanie w ramach wsparcia rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);

ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Wnioskodawcą o przyznanie grantu PPGR będzie gmina po zakończonym naborze oświadczeń mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem.

Oświadczenia składać można w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, I piętro do 4 listopada 2021 r.

Pobierz oświadczenie:

Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia)