Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc Ryszard Kondrat zwo艂a艂 kolejn膮 sesj臋, kt贸ra odb臋dzie si臋 27 pa藕dziernika 2021 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej 鈥 Centrum Kultury w Pieszycach. Pocz膮tek obrad o godzinie 14:00.


Proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja o stanie realizacji zada艅 inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 rok.
5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia stawek podatku od nieruchomo艣ci na rok 2022 (projekt nr 58/2021).
6. Projekt uchwa艂y rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zak艂adu Gospodarki Mieszkaniowej na 2021 rok (projekt nr 59/2021).
7. Projekt uchwaly Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 57/2021).
8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w bud偶ecie Gminy Pieszyce na 2021 rok (projekt nr 56/2021).
9. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwa艂y o utworzeniu jednostki bud偶etowej 呕艂obka Miejskiego Nr 1 w Pieszycach i nadaniu jej statutu (projekt nr 60/2021).
10. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za pobyt, maksymalnej op艂aty za wy偶ywienie i okre艣lenia zwolnie艅 z op艂at ponoszonych za pobyt dziecka w 呕艂obku Miejskim Nr 1 w Pieszycach (projekt nr 61/2021).
11. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.

Ryszard Kondrat
Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc

Z dokumentami mo偶na zapozna膰 si臋 tutaj, a w dniu sesji obrady na 偶ywo mo偶na ogl膮da膰 poprzez portal.posiedzenia.pl/PIESZYCE