Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach jest Beneficjentem Programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje 2021.

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

W ramach przyznanego dofinansowania w wysokości 56 000 zł realizujemy projekt pn. Akcja reanimacja – kultury w okresie od czerwca do października br. W ramach zadania organizowane będą warsztaty dla dzieci i młodzieży, wydarzenia kulturalne, kino plenerowe.

Całkowita kwota wydatków na realizację zadania wynosi 86 000 zł, finansowy wkład własny Instytucji wynosi 30 000 zł. Niebawem będziemy informować Państwa o najbliższych wydarzeniach.

ck 1 1


 

CK 1 logotypy