Burmistrz Pieszyc Dorota Konieczna – Enozel uczestniczyła w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie podczas którego starosta Grzegorz Kosowski przedstawił wstępną koncepcję budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i Bielawskiej.

rondo www

Realizacja koncepcji związana jest z rozwojem tego terenu (zabudowa działki sprzedanej przez WiK oraz prace inwestycyjne na terenie byłego przedszkola) i docelowym zwiększeniem ruchu w tym miejscu, ale przede wszystkim z poprawą bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.

Koncepcja budowy będzie miała swoją kontynuację w formie projektu budowlanego i w dalszej kolejności prac budowlanych.