7, 10, 14 i 15 września to terminy szczepień, które odbędą się w salach sołeckich w Gminie Pieszyce. Szczepienia prowadzone będą w godzinach od 10:00 do 13:00 bez wcześniejszej rejestracji.

Ze szczepień będziecie mogli odpowiednio skorzystać w Bratoszowie (7 IX), Rościszowie (10 IX), Piskorzowie (14 IX) i Kamionkach (15 IX). Do zaczepienia się zachęcamy w szczególności mieszkańców Gminy Pieszyce.

Adresy sal sołeckich:
Bratoszów 52
Rościszów 51a – filia MBP-CK
Piskorzów 48d
Kamionki 60

Plakat szczepienia w sołectwach www

#SZCZEPIMYSIĘ szczepionką Pfizer.
UWAGA! Gmina Pieszyce nadal zapewnia bezpłatny transport na szczepienia. Potrzebę transportu należy zgłosić telefonicznie co najmniej z 2-dniowym wyprzedzeniem dzwoniąc na nr: 74-8365 -355 w dniach roboczych w godz. 8.00 – 15.00.

Transport będzie zorganizowany dla:
- osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
- osób mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Aktualne informacje na temat szczepień można znaleźć na stronie: www.gov.pl/szczepimysie
Punkty szczepień w sołectwach organizowane są przez Urząd Miasta i Gminy Pieszyce oraz Przychodnię Miejską w Pieszycach.