Najbli偶sza sesja Rady Miejskiej w Pieszycach odb臋dzie si臋 25 sierpnia 2021 r. o godz.: 14:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach przy ul. Kopernika 37.

Porz膮dek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

2. Przedstawienie porz膮dku obrad.

3. Przyj臋cie protoko艂贸w z poprzednich sesji Rady Miejskiej.

4. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie nadania tytu艂u "Zas艂u偶ony dla Gminy Pieszyce" (projekt nr 48/2021).

5. Informacja dot. zmian organizacyjnych w gminnych plac贸wkach o艣wiatowych.

6. Sprawozdanie z funkcjonowania plac贸wek o艣wiatowych na terenie Gminy Pieszyce w roku szkolnym 2020/2021.

7. Informacja dot. stanu przygotowania plac贸wek o艣wiatowych do nowego roku szkolnego 2021/2022.

8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwa艂y o utworzeniu jednostki bud偶etowej 呕艂obka Miejskiego nr 1 w Pieszycach i nadaniu jej statutu (projekt nr 50/2021).

9. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za pobyt, maksymalnej op艂aty za wy偶ywienie i okre艣lenia zwolnie艅 z op艂at ponoszonych za pobyt dziecka w 呕艂obku Miejskim Nr 1 w Pieszycach (projekt nr 51/2021).

10. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w bud偶ecie Gminy Pieszyce na 2021 rok (projekt nr 45/2021).

11. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyjecia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz膮dze艅 wodoci膮gowych i kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata 2019-2023 (projekt nr 46/2021).

12. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie porozumienia z Pa艅stwowym Gospodarstwem wodnym Wody Polskie na wykonywanie zada艅 zwiazanych z utrzymaniem urzadze艅 wodnych na terenie Gminy Pieszyce i partycypacji w kosztach ich utrzymania w 2021 roku (projekt nr 47/2021).

13. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie w sprawie przyst膮pienia do zmiany uchwa艂y w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce 艢rodkowe 鈥 Dorotka 鈥 Piskorz贸w G贸rny (projekt nr 52/2021).

14. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieszyce (projekt nr 49/2021).

15. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.