Od 28 września 2021 r. w województwie dolnośląskim realizowany będzie proces przejmowania przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu (CPR) obsługi wywołań kierowanych na numer alarmowy Państwowej Straży Pożarnej 998. Od ww. dnia połączenia będą obsługiwane przez operatorów numerów alarmowych w CPR.

fot. na stronie głównej: czerwonesamochody.com