Najbli偶sza sesja Rady Miejskiej w Pieszycach odb臋dzie si臋 30 czerwca 2021 r. o godz.: 14:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach przy ul. Kopernika 37.

Porz膮dek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
 1. Przedstawienie porz膮dku obrad.
 1. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 1. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmiany w bud偶ecie Gminy Pieszyce na 2021 rok (projekt nr 35/2021).
 1. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia 艣redniej ceny jednostek paliwa w Gminie Pieszyce na rok szkolny 2021/2022 (projekt nr 36/2021).
 1. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr 85/83 Miejskiej Rady Narodowej w Pieszycach z dnia 29 grudnia 1983 roku w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miasta Pieszyce (projekt nr 37/2021).
 1. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyjecia projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w na terenie Gminy Pieszyce, przyjetego uchwa艂膮 Nr XLIX/349/18 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 17 pa藕dziernika 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w na terenie Gminy Pieszyce ( projekt nr 38/2021).
 1. Projekt Uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie: 鈥濿ieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pieszyce na lata 2021-2025鈥 (projekt nr 39/2021).
 1. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie oddalenia skargi na dzia艂alno艣膰 Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce (projekt nr 40/2021).
 1. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwa艂y nr XXXI/224/2021 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 26 maja 2021r. w sprawie okre艣lenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (projekt nr 41/2021).
 1. Deklaracja Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zaj臋cia stanowiska dot. przeznaczenia dzia艂ki nr 132/2 鈥 obr臋b Pieszyce 艢rodkowe
 1. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 1. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.