10 czerwca w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, Burmistrz Dorota Konieczna – Enozel w obecności wykonawcy inwestycji, Stanisława Wrony podpisała umowę na kolejne zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Kopernika – etap III”.
RemontUlKopernikaIIINews
Umowa w swym zakresie obejmuje:
- przebudowę i rozbudowę nawierzchni jezdni,
- przebudowę nawierzchni skrzyżowań,
- przebudowę istniejących zjazdów,
- przebudowę i budowę chodników,
- przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej.
Wartość inwestycji wynosi 1 711 857, 26 zł. Na ten cel Gmina Pieszyce pozyskała dotację sięgającą 70% wartości w/w zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – gminy górskie.
Termin zakończenia realizacji umowy to 30 czerwca 2022 r.