Zagospodarowanie kompleksu pokopalnianego położonego w Kamionkach w Górach Sowich oraz budowa single tracka wokół Kamionek to kolejne zadania inwestycyjne, na realizację których Gmina Pieszyce właśnie podpisała umowę. Na efekt prac przyjdzie nam poczekać około roku.

- Dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej możemy się rozwijać i zmieniać. Tutaj konkretnie dzięki pieniądzom ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 – informuje burmistrz Pieszyc – Dorota Konieczna – Enozel. – Podpisana umowa obejmuje dwa etapy prac, a ich realizacja powinna zakończyć się do 30 lipca 2022 roku.

Pierwszy etap to tzw. Podziemny świat Kamionek, czyli zagospodarowanie kompleksu pokopalnianego położonego w Kamionkach. Zakres prac obejmuje m.in. oznakowanie wejść do sztolni oraz zabezpieczenie największej tzw. Smoczej Jamy, przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej, uporządkowanie ścieżki, wykonanie tablic informacyjnych i witacza oraz miejsca rekreacji indywidualnej i punktów spoczynkowych.

Etap drugi to budowa ścieżki rowerowej typu singletrack, czyli modernizacja i przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe o łącznej długości 14,5 km. W ramach tej inwestycji wykonane zostanie również zabezpieczenie 2 kopalni, powstaną miejsca spoczynkowe wraz z tablicami informacyjnymi (związane z kopalniami i skałami) i ekspozycja geologiczna.

Wykonane prace objęte będą 84-miesiączną gwarancją. Koszt prac dwóch etapów to 792 612 zł.

projekt1  

smocza jama singel logoProjekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001868 pn. ,,Czesko-polskie ścieżki do prehistorii, od Geoparku UNESCO po eozoik ” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020