Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach już po raz uczestniczył w Programie Operacyjnym Pomoc Żywieniowa,współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program realizuje na terenie naszej gminy Caritas Diecezji Świdnickiej. Dzięki podjętej współpracy udało nam się pozyskać żywność dla 150 rodzin (350 osób) w ilości łącznej 9 ton!

150 ton


Osoby potrzebujące wsparcia po zgłoszeniu się do pracowników socjalnych zakładane miały kartoteki w których potwierdzały rodzaj i ilość otrzymywanej pomocy. Dokumentacja ta jest przekazywana do Caritas celem rozliczenia otrzymanych ilości żywości. Aby otrzymać żywość konieczne było również spełnienie kryterium dochodowego. Otrzymane produkty to: makarony, olej, konserwy mięsne i rybne, sery, konserwy z groszkiem i marchewka, buraczki w słoiku, mus jabłkowy, koncentrat pomidorowy, cukier. Przed świętami wielkanocnymi udało się wydać paczki dla ok 200 osób. Pozostała żywność zostanie rozdysponowana już w okresie poświątecznym.

Pomocy przy transporcie żywności z magazynów Caritas do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej udzielił nam radny Rady Miejskiej w Pieszycach Pan Benedykt Opalski poświęcając nam nie tylko swój czas i energię. Za co jeszcze raz w imieniu pracowników Ośrodka, ale przede wszystkim tych którzy z tej żywności korzystają serdecznie dziękujemy!

150 ton 2