ZARZĄDZENIE Nr 43/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z dnia 02 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie wydarzeń, spotkań kulturalno-rekreacyjnych i integrujących społeczność parafialną”.

Zarządzenie 43/2021