W 艣rod臋 24 lutego 2021 r. odb臋dzie si臋 kolejna sesja Rady Miejskiej w Pieszycach. Obrady odb臋d膮 on-line i b臋dzie mo偶na je 艣ledzi膰 za po艣rednictwem internetu. Pocz膮tek obrad o godzinie 14:00.

Proponowany porz膮dek obrad.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w bud偶ecie Gminy Pieszyce na 2021 rok (projekt nr 8/2021).
5. Projekt uchwa艂y w sprawie wyodrebnienia w bud偶ecie Gminy Pieszyce na 2022 rok 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki (projekt nr 9/2021).
6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie kolejnych um贸w dzier偶awy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat (projekt nr 10/2021).
7. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicz膮cy
Rady Miejskiej Pieszyc
Ryszard Kondrat

Transmisja na 偶ywo dost臋pna b臋dzie pod adresem https://portal.posiedzenia.pl/PIESZYCE?