Zako艅czy艂a si臋 pierwsza w tym roku tura gminnych otwartych konkurs贸w ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych przez organizacje pozarz膮dowe. Organizacje spo艂eczne dzia艂aj膮ce na terenie Gminy Pieszyce mog艂y do 20 stycznia sk艂ada膰 wnioski o dofinansowanie zada艅, kt贸re planuj膮 zrealizowa膰 na przestrzeni roku 2021. Do rozdysponowania w pierwszej transzy dotacyjnej by艂a kwota 120 000 z艂otych.
NGONews
Komisja Konkursowa wybra艂a nast臋puj膮ce oferty organizacji na realizacj臋 zada艅 publicznych oraz przyzna艂 im dotacje:
- z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a. Miejski Klub Sportowy Pogo艅 Pieszyce 鈥 55 000 z艂.,
b. Ludowy Klub Sportowy Boxmet Piskorz贸w 鈥 25 000 z艂.,
c. Stowarzyszenie Lokalne Salezja艅skiej Organizacji Sportowej SALOS RP 鈥 11 000 z艂.,
d. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Sowa Pieszyce 鈥 10 000 z艂.,
e. Polski Zwi膮zek Hodowc贸w Go艂臋bi Pocztowych 鈥 Sekcja Pieszyce 鈥 1 500 z艂.
- z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, piel臋gnowania polsko艣ci oraz rozwoju 艣wiadomo艣ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
a. Zwi膮zek Kombatant贸w Rzeczpospolitej Polskiej i By艂ych Wi臋藕ni贸w Politycznych ko艂o w Pieszycach 鈥 6 000 z艂.
- z zakresu dzia艂alno艣ci na rzecz os贸b w wieku emerytalnym:
a. Polski Zwi膮zek Emeryt贸w, Rencist贸w i Inwalid贸w Zarz膮d Rejonowy w Pieszycach 鈥 6 000 z艂.
- z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz dzia艂ania na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych:
- Polski Zwi膮zek Niewidomych Ko艂o Dzier偶oni贸w 鈥 4 000 z艂.
Pierwsza tura og艂oszona zosta艂a dla realizacji zada艅 w trybie ca艂orocznym. Druga tura, kt贸rej og艂oszenie przewidziane prawdopodobnie jest w kwietniu 2021 鈥 dotyczy艂a b臋dzie zada艅 przewidzianych do realizacji w okresie wakacyjnym.
Dotacje z bud偶etu Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych otrzyma艂o Towarzystwo Przyjaci贸艂 Dzieci na realizacj臋 zadania z zakresu prowadzenia i finansowania dzia艂alno艣ci 艣wietlicy 艣rodowiskowej dla dzieci, kt贸ra mie艣ci si臋 w budynku dawnej Szko艂y Podstawowej nr 2, w dzisiejszym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej. Dzieci w wieku 7-10 lat s膮 pod opiek膮 wychowawczy艅 w godzinach popo艂udniowych 13:30-17:30. Na ten cel przeznaczono dotacj臋 w kwocie 54 820 z艂.