Porz膮dek obrad sesji Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2021 r. godz: 14:00.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok (projekt nr 6/2021).
6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w bud偶ecie Gminy Pieszyce na 2020 rok (projekt nr 1/2021).
7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 2/2021 ).
8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia zasad udzielania dotacji na finansowanie przedsi臋wzi臋膰 zwi膮zanych z wykonywaniem przydomowych oczyszczalni
艣ciek贸w na terenie Gminy Pieszyce (projekt nr 3/2021).
9. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie ustalenia szczeg贸艂owych zasad ponoszenia odp艂atno艣ci za pobyt w schroniskach dla os贸b bezdomnych oraz w schroniskach dla os贸b bezdomnych z us艂ugami opieku艅czymi (projekt nr 4/2021).
10. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia Strategii Rozwi膮zywania
Problem贸w Spo艂ecznych Gminy Pieszyce na lata 2021-2025 (projekt nr 5/2021).
11. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.