Zaledwie kilka dni temu informowaliśmy Państwa o wysokiej pozycji wśród gmin w Polsce w zestawieniu pn. „Ranking - projekty unijne w gminach”. Mobilizuje to do dalszej pracy, przygotowywania dobrych projektów i pozyskiwania kolejnych funduszy zewnętrznych. Wszystko po to, aby móc realizować następne inwestycje i rozwijać gminę.
ProjektyUnijneNews2021
Łączna wartość złożonych przez Gminę Pieszyce wniosków przekracza 6,5 mln złotych. Dodatkowo wspólnie z gminami Powiatu Dzierżoniowskiego złożyliśmy wniosek na kwotę 7 277 412,78 zł.

Staramy się pozyskać dotacje na następujące inwestycje:
- Pieszyce Środkowe-Rościszów droga dojazdowa do gruntów rolnych ul. Spacerowa
Długość drogi 0,6 km.
Szacowany koszt inwestycji 300 000 zł.
Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

- Maluch + 2021 dofinansowanie do funkcjonowania Żłobka Miejskiego.
Wnioskujemy o 453 219, 20 zł w ramach Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Pieszycach.
Projekt złożony w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Wnioskujemy o 2 198 514,56 zł.

- Fundusz Dróg Samorządowych
Przebudowa ul. Sportowej, etap III – szacowany koszt inwestycji 666 315 zł.
(ten sam wniosek został złożony do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
Przebudowa ul. Bukowej - szacowany koszt inwestycji 324 188 zł.

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 dla jednostek samorządu terytorialnego
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej – ulicy Kopernika - szacowany koszt inwestycji
1 797 007,92 zł.
Przebudowa dróg wraz z kanalizacją deszczową ul. Biernackiego - szacowany koszt inwestycji 782 168 zł.
Często staramy się o środki wspólnie z naszymi partnerami, w tym przypadku z sąsiadującymi gminami z powiatu dzierżoniowskiego. Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, to projekt partnerski złożony wspólnie przez Gminę Pieszyce, Bielawa, Niemcza, Piława Górna oraz Gminę Miejską Dzierżoniów poprzez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska jako Lidera Projektu.
W Gminie Pieszyce projekt zakłada m. in. wymianę starej infrastruktury świetlnej wraz z uzupełnieniem nowymi punktami świetlnymi.
Wnioskujemy wspólnie o 7 277 412,78 zł.

fot. mambiznes.pl