W 2020 r. w Gminie Pieszyce w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000080 pn. ,,Kultura i współpraca nam wszystkim się opłaca” - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A  Republika Czeska - Polska 2014-2020 – odbyły się działania pn. Spotkania na temat…, w ramach których uczyliśmy się robić, gofry, budki dla ptaków i krasnale.

W ramach warsztatów powstały filmy, dzięki którym teraz możecie zrobić to sami w domu.

Jak zrobić krasnala?

Jak zrobić domek dla ptaków?

Jak zrobić gofry?

Kultura i wspolpraca nam wszystkim sie oplaca logotyp