Uwaga! Zapoznaj si臋 z aktualnymi zasadami bezpiecze艅stwa. Od naszej wsp贸lnej odpowiedzialno艣ci zale偶y to, jak szybko poradzimy sobie z COVID-19.
Kliknij poni偶ej.

Zasady covid grudzien 2021--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 marca rusza rejestracja os贸b powy偶ej 70 lat.

Rejestracja b臋dzie realizowana zgodnie z harmonogramem:

od 22.03

Rocznik 1952 - 1956

od 23.03

Rocznik 1952 鈥 1961

Osoby 70+

od 25.03

Wszystkie osoby 60+ (w tym urodzone przez 1951 r.)

Po wyczerpaniu limitu przyznanych przychodni szczepionek, rejestracja zostanie przerwana.

Osoby 70+ szczepione s膮 Pfizer vaccine, a pozosta艂e tj. urodzone 1952-1961 鈥 AstraZeneca.

Ch臋tni do szczepie艅 od 8:00 do 15:00 od poniedzia艂ku do pi膮tku mog膮 telefonowa膰 na numery: 74 8365362 lub 74 8365030 -  wybra膰 鈥0鈥.

18 i 19 marca 2021 roku kontynuowa膰 b臋dziemy rejestracj臋 na szczepienie przeciwko Covid-19.
Zarejestrowa膰 mog膮 si臋 osoby urodzone pomi臋dzy 1952 a 1954 rokiem.

W tych dniach ch臋tni do zaszczepienia w godzinach od 8:00 do 15:00 mog膮 telefonowa膰 na numery:
74 8365362 lub 8365030 - wybieraj膮c 鈥0鈥.
Po wyczerpaniu limitu przyznanych przychodni szczepionek, rejestracja zostanie przerwana.
 
11 marca rusza rejestracja os贸b powy偶ej 65 lat.
Rejestracja b臋dzie realizowana zgodnie z harmonogramem:
DATA GRUPA
11.03 - 13.03 Rocznik 1952
18.03 - 20.03 Rocznik 1952 - 1954
22.03 - 24.03 Rocznik 1952 - 1956
25.03 - 27.03 Grupa 70+

Zarejestrowa膰 mo偶emy maksymalnie do 50 os贸b na dzie艅 25. marca i 1. kwietnia 2021 roku.
Terminy s膮 zale偶ne od dostawy szczepionek, zatem mog膮 ulec zmianie. Liczba szczepie艅 ustalona zosta艂a przez Ministerstwo Zdrowia. Szczepi膰 b臋dziemy Vaccine AstraZeneca.
Po wyczerpaniu limitu przyznanych przychodni szczepionek, rejestracja zostanie przerwana.
Ch臋tni do szczepie艅 od 11 marca 2021 roku od 8:00 mog膮 telefonowa膰 na numery: 74 8365362 lub 8365030 - wybra膰 鈥0鈥.

 

Zarejestruj si臋 na szczepienie - informacja dla senior贸w

Zarejestruj sie na szczepienie

Zarejestruj sie na szczepienie2

NFZ WY艁膭CZA dwa terminy szczepienia
W 艣rod臋 (20.01) wieczorem do Przychodni Miejskiej w Pieszycach dotar艂 komunikat nadany przez Narodowy Fundusz Zdrowia o nieumawianie nowych pacjent贸w na wolne terminy szczepie艅 przeciwko COVID-19 w okresie od 25.01 do 21.02.2021. NFZ uzasadnia ograniczenie rejestracji zmniejszeniem dostaw szczepionek przez firm臋 Pfizer oraz du偶ym zainteresowaniem szczepieniami.

Co to oznacza dla Przychodni Miejskiej? 鈥 Oznacza to przymusowe przerejestrowanie pacjent贸w z termin贸w szczepie艅 zaplanowanych na dni 17.02. i 24.02. Przychodnia Miejska b臋dzie kontaktowa艂a si臋 bezpo艣rednio z Pa艅stwem, aby zaktualizowa膰 termin szczepienia.
WA呕N膭 informacj膮 jest fakt, 偶e osoby oczekuj膮ce w tym terminie na drug膮 dawk臋 szczepienia, maj膮 j膮 zapewnion膮.

Trwa akcja szczepienia Polak贸w przeciw COVID-19
W Przychodni Miejskiej w Pieszycach w grupie os贸b 80+ mog膮cej si臋 rejestrowa膰 na szczepienie od 15 stycznia 2021 roku zaj臋tych jest ponad po艂owa na 300 dost臋pnych miejsc.

Kto mo偶e obecnie rejestrowa膰 si臋 szczepienie?
- Od 15 stycznia 2021 r. - osoby, kt贸re sko艅czy艂y 80 lat;
- Od 22 stycznia 2021 r. - osoby, kt贸re sko艅czy艂y 70 lat.

Wszystkie pozosta艂e osoby od 15 stycznia 2021 roku mog膮 zg艂osi膰 ch臋膰 zaszczepienia si臋 przeciw COVID-19 przez formularz online. W momencie, kiedy szczepienia b臋d膮 dost臋pne dla ich grupy, osoby te zostan膮 poinformowane poprzez e-mail. Jedyn膮 stron膮 internetow膮 s艂u偶膮c膮 do zg艂oszenia ch臋ci szczepienia przeciw COVID-19 jest https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/
Nale偶y wype艂ni膰 formularz podaj膮c mi臋dzy innymi: imi臋 i nazwisko, numer PESEL, adres mailowy, kod pocztowy i opcjonalnie numer telefonu.
Obecnie do 31 marca 2021 mo偶na rejestrowa膰 maksymalnie po 30 os贸b na tydzie艅 鈥 na dalsze terminy rejestracja jest zablokowana. Zasady te zosta艂y okre艣lone na poziomie rz膮du RP.

Terminy szczepie艅 w SP ZOZ Przychodni Miejskiej w Pieszycach: 26.01. / 02.02. / 09.02. / 17.02. / 24.02. / 03.03. / 09.03. / 16.03. / 23.03. / 31.03.


Dow贸z na szczepienie

W zwi膮zku z rozpocz臋ciem realizacji Narodowego Programu Szczepie艅 Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Urz膮d Miasta i Gminy Pieszyce informuje, 偶e osoby niepe艂nosprawne i maj膮ce trudno艣膰 w dost臋pie do punktu szczepie艅 b臋d膮 mog艂y skorzysta膰 z bezp艂atnego transportu.

Transport b臋dzie zorganizowany dla:
- os贸b posiadaj膮cych orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grup臋 z w/w schorzeniami
- os贸b maj膮cych trudno艣ci z dost臋pem do punktu szczepie艅 (np. osoby starsze niemaj膮ce mo偶liwo艣ci samodzielnego dojazdu do punktu szczepie艅).
Szczeg贸艂owe informacje w sprawie transportu mo偶na uzyska膰 od 15 stycznia 2021r. pod numerem telefonu 74-8365 355, w dniach roboczych w godz. 8.00 鈥 15.00.

Aktualne informacje na temat szczepie艅 mo偶na znale藕膰 na stronie: www.gov.pl/szczepimysie

Dowoz na szczepienie news

PLAKAT dlaczego warto sie zaszepic info

   

 

PLAKAT 6 krkow jak sie zaszepic info

 

Temat szczepie艅 przeciwko COVID-19 budzi wiele pyta艅. Chc膮c przybli偶y膰 i u艂atwi膰 Pa艅stwu uzyskanie informacji dotycz膮cych procesu szczepienia, przygotowali艣my dla Pa艅stwa kr贸tki poradnik.

Etapy szczepienia i osoby uprawnienione:

Etap 0
Pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonuj膮cy indywidualn膮 praktyk臋), pracownicy dom贸w pomocy spo艂ecznej i pracownicy miejskich o艣rodk贸w pomocy spo艂ecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w plac贸wkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych, rodzice wcze艣niak贸w.

Etap 1
Pensjonariusze dom贸w pomocy spo艂ecznej oraz zak艂ad贸w opieku艅czo-leczniczych, piel臋gnacyjno-opieku艅czych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powy偶ej 60. roku 偶ycia w kolejno艣ci od najstarszych, s艂u偶by mundurowe, w tym Wojsko Polskie, nauczyciele.

Etap 2
Osoby w wieku poni偶ej 60. roku 偶ycia z chorobami przewlek艂ymi zwi臋kszaj膮cymi ryzyko ci臋偶kiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagaj膮cego wielokrotnego lub ci膮g艂ego kontaktu z plac贸wkami ochrony zdrowia, osoby bezpo艣rednio zapewniaj膮ce funkcjonowanie podstawowej dzia艂alno艣ci pa艅stwa i nara偶one na zaka偶enie ze wzgl臋du na cz臋ste kontakty spo艂eczne.

Etap 3
Przedsi臋biorcy i pracownicy sektor贸w zamkni臋tych na mocy rozporz膮dze艅 w sprawie ustanowienia okre艣lonych ogranicze艅, nakaz贸w i zakaz贸w w zwi膮zku z wyst膮pieniem stanu epidemii. Realizowane b臋d膮 tak偶e powszechne szczepienia pozosta艂ej cz臋艣ci doros艂ej populacji.

藕r贸d艂o: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/od-kiedy-moge-sie-zaszczepic stan na 06.01.2021

Etap 0 realizuje obecnie Niepubliczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dzier偶oniowie sp. z o.o.
Etapy 1-3 na obszarze Gminy Pieszyce b臋d膮 realizowa膰:
- Samodzielny Publiczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej 鈥濸rzychodnia Miejska鈥 w Pieszycach
- Centrum Medyczne 鈥濧stra" s.c.


Proces szczepienia (na dzie艅 06.01.2021 r.):
1. Proces szczepie艅 oparty b臋dzie o zaproszenie (dokument e-skierowania) wa偶ne 60 dni od dnia wystawienia. B臋d膮 one generowane automatycznie dla os贸b posiadaj膮cych PESEL w specjalnym systemie (Elektronicznej Platformie Gromadzenia, Analizy i Udost臋pniania zasob贸w cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) w transzach zgodnych z kolejno艣ci膮 szczepie艅 (dla okre艣lonych grup wiekowych, zawodowych itd.). Wed艂ug ostatnich zapowiedzi w etapie 1 e-skierowania zostan膮 wystawione dla os贸b od najstarszej do maj膮cych 70 lat, a nast臋pnie dla kolejnej grupy wiekowej do 60 lat. Za czynno艣ci te odpowiadaj膮 s艂u偶by pa艅stwa.
Ponadto, lekarze b臋d膮 mogli wystawi膰 dla pacjenta indywidualne e-skierowanie (np. dla osoby nieposiadaj膮cej numeru PESEL, dla osoby, kt贸ra nie mog艂a podda膰 si臋 szczepieniu w okresie wa偶no艣ci pierwszego e-skierowania). B臋d膮 mogli to robi膰 lekarze SP ZOZ Przychodni Miejskiej w Pieszycach.

W pierwszej kolejno艣ci szczepi膰 b臋dziemy osoby z grupy wiekowej od najstarszego mieszka艅ca do maj膮cych 70 lat. Mo偶na szczepi膰 si臋 w jakimkolwiek punkcie szczepie艅 w ca艂ym kraju. Nie obowi膮zuje w tym zakresie rejonizacja.

2. Zarejestrowa膰 mo偶na si臋 w dowolny spos贸b:
- korzystaj膮c z dedykowanej infolinii og贸lnokrajowej 鈥 ca艂odobowej 鈥 989;
- korzystaj膮c z Internetowego Konta Pacjenta (IPK);
- dzwoni膮c do przychodni / punktu szczepie艅 w danej gminie.

szczepienie 850x390px

Szczeg贸艂owe rozwi膮zania w SP ZOZ Przychodni Miejskiej:
Punkt szczepie艅 zlokalizowany b臋dzie w cz臋艣ci pediatrycznej przychodni 鈥 parter drugie wej艣cie do budynku od strony ulicy Ogrodowej (艣lepa droga pomi臋dzy budynkiem si贸str salezjanek a budynkiem przychodni). Punkt szczepie艅 oraz droga do niego zostan膮 oznaczone. Oznaczenie jest ustandaryzowane dla wszystkich punkt贸w szczepie艅 w Polsce.

REJESTRACJA na szczepienie do przychodni:

Rejestracja stacjonarna zostanie oznaczona i odbywa膰 b臋dzie si臋 na parterze budynku w wyodr臋bnionym pomieszczeniu 鈥 rejestracja przy basenie. Wej艣cie b臋dzie mo偶liwe bezpo艣rednio od strony ulicy Kr贸lowej Jadwigi.

Od 13.01.2020 Przychodnia rozpocznie zapisy na szczepienia dla os贸b w wieku od najstarszej do 70 lat 鈥 zwracamy uwag臋 na fakt, 偶e tego dnia rozpocz臋te zostanie tworzenie LISTY ch臋tnych do szczepienia, a nie REJESTRACJA.

Zapisanie si臋 na list臋 do szczepienia nie b臋dzie zwi膮zane z wyznaczeniem terminu szczepienia, poniewa偶 system umo偶liwiaj膮cy rejestracj臋 uruchomiony zostanie przez rz膮d dopiero oko艂o 15 stycznia 2021 roku. Aby przyspieszy膰 proces rejestracji i Pa艅stwu go u艂atwi膰, pracownicy przychodni wcze艣niej wpisz膮 ch臋tnych do szczepienia mieszka艅c贸w Gminy Pieszyce na listy. Po uruchomieniu pa艅stwowego systemu rejestracji, mieszka艅cy kt贸rzy zg艂osili si臋 na listy, zostan膮 zarejestrowaniu na szczepienie od najstarszego do najm艂odszego. Wiek bowiem, a nie kolejno艣膰 zg艂oszenia na list臋, decydowa膰 b臋dzie o wyznaczonym terminie szczepienia.
Po 15 stycznia 2020 roku, pacjenci b臋d膮 mieli mo偶liwo艣膰 rejestracji korzystaj膮c z innych ww. sposob贸w z samodzieln膮 mo偶liwo艣ci膮 ustalenia terminu szczepienia (infolinia og贸lnopolska lub IPK).

Od 13 stycznia aby zapisa膰 si臋 na LIST臉 ch臋tnych do szczepie艅 nale偶y telefonowa膰 na numery:
74 8365362 lub 8365030 - wybra膰 鈥0鈥.
Ponadto w najbli偶szych dniach uruchomiony zostanie specjalny telefon przeznaczony tylko do zapis贸w na szczepienie. Nr telefonu - 500 174 338.

Po 15 stycznia 2021 roku um贸wienie si臋 na szczepienie nie b臋dzie wymaga艂o posiadania nr e-skierowania, poniewa偶 wystarczaj膮ce b臋dzie podanie swoich danych osobowych. Po dokonaniu rezerwacji wizyty, pacjent otrzyma SMS z informacj膮 o wybranym miejscu i terminie szczepienia, ponowny SMS b臋dzie przekazywany dzie艅 przed wizyt膮. Pacjent b臋dzie od razu umawiany na 2 wizyty i tak偶e przed drug膮 dawk膮 szczepionki b臋dzie powiadamiany sms-em.

pielegniarka 850x656px

DZIE艃 SZCZEPIENIA
W um贸wionym dniu i o um贸wionej godzinie pacjent zg艂asza si臋 do punktu szczepie艅, wype艂nia specjaln膮 ankiet臋, a nast臋pnie lekarz kwalifikuje do szczepienia. Po wykonaniu szczepienia, pacjent pozostaje na terenie punktu szczepie艅 przez 15 minut celem obserwacji.
Powt贸rzenie procesu szczepienia nast膮pi po up艂ywie 21 dni 鈥 bez konieczno艣ci ponownej rejestracji.
Wype艂nienie ankiety bezpo艣rednio przed szczepieniem przeciwko COVID-19 (najlepiej w dniu szczepienia) pozwoli na szybkie i sprawne przeprowadzenie szczepienia u jak najwi臋kszej ilo艣ci os贸b. Dlatego prosimy o zg艂aszanie si臋 na szczepienia z ju偶 wype艂nion膮 ankiet膮.
Nadrz臋dnym celem ankiety jest bezpiecze艅stwo szczepionej osoby, poprzez wcze艣niejsze ustalenie przeciwskaza艅 do szczepienia.

S膮 to:

1. Aktywne objawowe zaka偶enia koronawirusem, z charakterystycznymi objawami:
- gor膮czka powy偶ej 38掳C;
- kaszel;
- utrata w臋chu lub smaku;
- znaczne os艂abienie.
2. Inna aktywa infekcja z gor膮czk膮 powy偶ej 38掳C.
3. Inne sczepienie przeprowadzone w okresie kr贸tszym ni偶 14 dni od planowego szczepienia przeciwko COVID -19.
4. Leczenie immunosupresyjnie np. po przeszczepie narz膮du.
5. Przebyty wstrz膮s anafilaktyczny po leku lub np. u偶膮dleniu owada.

Nie zaleca si臋 szczepienia u os贸b poni偶ej 16 roku 偶ycia, kobiet w ci膮偶y lub karmi膮cych. Jednak w tych przypadkach, je偶eli korzy艣膰 ze szczepienia przewy偶sza ryzyko - szczepienie jest mo偶liwe. Nale偶y to rozwa偶y膰 wsp贸lnie z ginekologiem鈥損o艂o偶nikiem lub pediatr膮 (w przypadku karmienia) i przedstawi膰 stosowane za艣wiadczenie lekarskie.

Przebycie COVID-19 nie jest przeciwskazaniem do szczepienia. Jednak u os贸b przebywaj膮cy w izolacji albo kwarantannie odradza si臋 szczepienie.

W przypadku w膮tpliwo艣ci co do wype艂nienia ankiety nale偶y pozostawi膰 wole pole, kt贸re uzupe艂nione zostanie podczas wizyty lekarskiej kwalifikuj膮cej do szczepienia.

SK膭D POBRA膯 ANKIET臉?
Ankiet臋 mo偶na pobra膰 bezpo艣rednio TUTAJ
lub od poniedzia艂ku 11 stycznia 2021 r. w sta艂ych miejscach dystrybucji Gazety Pieszyckiej.

 przychodnia 850x477px