Gmina Pieszyce została sklasyfikowana na 538 miejscu na 2477 gmin w Polsce w zestawieniu pt. „Ranking - projekty unijne w gminach”. Raport przygotowany został na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, które dotyczą wszystkich projektów realizowanych na terenie gminy.

- Zawsze mówiłam o tym, że pozyskiwane fundusze zewnętrze są podstawą naszego rozwoju i realizacji wielu inwestycji – informuje Dorota Konieczna – Enozel – burmistrz Pieszyc. - Jako samorząd również śledzimy możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych i przykładamy wielką uwagę do tego, aby przygotować skuteczne wnioski. Uważam, że udaje nam się to całkiem dobrze.

dotacje pieniadze ue

Dane GUS dotyczą wszystkich projektów realizowanych na terenie danej gminy czy miasta. Podane liczby odnoszą się do podpisanych umów o dofinansowanie projektów unijnych i uwzględniają koszty niekwalifikowalne. Są to fundusze ze środków UE na lata 2014-2020, dostępne w ramach krajowych programów operacyjnych, takich jak Infrastruktura i Środowisko, a także programów regionalnych, po które mogą sięgać beneficjenci na obszarze danego województwa.

Ranking - projekty unijne w gminach
https://samorzad.pap.pl/kategoria/finanse/ranking-projekty-unijne-w-gminach