Informujemy Państwa o przedłużeniu terminu wypełniania ankiet skierowanych do mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych do 21 stycznia 2021 r.

W związku z opracowywaniem Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej prosimy Państwa o wypełnienie elektronicznych ankiet skierowanych do poszczególnych grup – oddzielnie do mieszkańców Gminy Pieszyce, organizacji pozarządowych z terenu Gminy Pieszyce i przedsiębiorców działających na terenie Gminy Pieszyce.

Prosimy o poświęcenie chwili czasu i zabranie głosu w ważnej sprawie. Prowadzone badania pozwolą lepiej opracować projekt Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej na lata 2021 – 2030, który za kilka miesięcy zostanie Państwu przedstawiony do konsultacji. Uczestnictwo w badaniu jest anonimowe, a Państwa udział w badaniu będzie odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb lokalnej społeczności i przyczyni się do wypracowania jej celów.

Mieszkańcy Gminy Pieszyce:
https://www.survio.com/survey/d/ponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-p

Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Pieszyce:
https://www.survio.com/survey/d/ponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-ngo

Przedsiębiorcy działający na terenie Gminy Pieszyce:
https://www.survio.com/survey/d/q1f7m1x2x9e9y2b2iponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-pad

ankieta aglomeracja pieszyce