Warto si臋 pospieszy膰. Z ko艅cem bie偶膮cego roku up艂ywaj膮 terminy nabor贸w wniosk贸w o wsparcie w trzech dzia艂aniach realizowanych z bud偶etu Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014 - 2020. Chodzi o "Inwestycje w gospodarstwach po艂o偶onych na obszarach Natura 2000" - koniec naboru 30 grudnia, "Inwestycje odtwarzaj膮ce potencja艂 produkcji rolnej" - nab贸r trwa do 31 grudnia i "Pomoc na rozpocz臋cie pozarolniczej dzia艂alno艣ci gospodarczej na obszarach wiejskich" - wnioski mo偶na sk艂ada膰 do 31 grudnia 2020 r.

Wnioski o wsparcie "Inwestycji w gospodarstwach po艂o偶onych na obszarach Natura 2000" mog膮 sk艂ada膰 rolnicy, w kt贸rych gospodarstwach 艂膮czna powierzchnia trwa艂ych u偶ytk贸w zielonych i pastwisk trwa艂ych po艂o偶onych na obszarze Natura 2000 wynosi co najmniej 1 ha. Pomoc ma u艂atwi膰 prowadzenie dzia艂alno艣ci rolniczej w zgodzie z podwy偶szonymi standardami 艣rodowiskowymi obowi膮zuj膮cymi na tych cennych przyrodniczo terenach. Refundacji podlega 50 proc. koszt贸w poniesionych
na realizacj臋 inwestycji (w przypadku m艂odego rolnika - 60 proc.). Wysoko艣膰 wsparcia zale偶y od rodzaju realizowanej inwestycji. W przypadku budowy lub modernizacji budynk贸w inwentarskich lub adaptacji innych budynk贸w na budynki inwentarskie mo偶na otrzyma膰 maksymalnie 500 tys. z艂. Natomiast w przypadku realizacji pozosta艂ych inwestycji, np. zakupu maszyn do utrzymania trwa艂ych u偶ytk贸w zielonych, urz膮dze艅 do pojenia zwierz膮t czy przechowywania pasz mo偶na ubiega膰 si臋 o wsparcie do 200 tys. z艂. Wniosek o przyznanie pomocy sk艂ada si臋 osobi艣cie lub za po艣rednictwem osoby upowa偶nionej we w艂a艣ciwym oddziale regionalnym lub biurze powiatowym ARiMR. Mo偶na to zrobi膰 tak偶e drog膮 elektroniczn膮 (za po艣rednictwem platformy ePUAP) oraz przesy艂k膮 rejestrowan膮, nadan膮 w plac贸wce Poczty Polskiej.

O pomoc na odtwarzanie potencja艂u produkcji rolnej mog膮 ubiega膰 si臋 rolnicy, kt贸rzy ponie艣li w gospodarstwach straty spowodowane kl臋skami 偶ywio艂owymi b膮d藕 wyst膮pieniem afryka艅skiego pomoru 艣wi艅. Dotyczy to wi臋c w艂a艣cicieli gospodarstw, kt贸rych dotkn臋艂y: pow贸d藕, deszcz nawalny, susza, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsuni臋cie si臋 ziemi, lawina, grad, huragan, uderzenie pioruna. Pomoc finansow膮 mog膮 uzyska膰 rolnicy, kt贸rzy ponie艣li straty w roku, w kt贸rym jest sk艂adany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dw贸ch lat poprzednich. Wysoko艣膰 strat w uprawach rolnych, zwierz臋tach gospodarskich czy rybach uprawniaj膮ca do starania si臋 o pomoc musi wynie艣膰 co najmniej 30 proc. 艣redniej rocznej produkcji rolnej. Szacowaniem strat zajmuj膮 si臋 komisje powo艂ana przez wojewod臋. Natomiast w przypadku poniesienia strat w zwi膮zku z afryka艅skim pomorem 艣wi艅 o pomoc mog膮 ubiega膰 si臋 rolnicy, kt贸rym powiatowy lekarz weterynarii nakaza艂 zabicie 艣wi艅 lub zniszczenie ich zw艂ok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji 艣winie te stanowi艂y co najmniej 30 proc. trzody chlewnej b臋d膮cych w posiadaniu rolnika. Maksymalna kwota wsparcia, jak膮 mo偶e otrzyma膰 rolnik w ca艂ym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. z艂, z tym 偶e nie mo偶e przekroczy膰 ona poziomu 80 proc. koszt贸w kwalifikowanych. Wniosek o tak膮 pomoc nale偶y z艂o偶y膰 w oddziale regionalnym ARiMR (lub za po艣rednictwem w艂a艣ciwego biura powiatowego) osobi艣cie lub przez upowa偶nion膮 osob臋, drog膮 elektroniczn膮 lub przesy艂k膮 rejestrowan膮, nadan膮 w plac贸wce Poczty Polskiej.

Z kolei o pomoc na rozpocz臋cie pozarolniczej dzia艂alno艣ci gospodarczej na obszarach wiejskich mo偶e ubiega膰 si臋 rolnik, ma艂偶onek rolnika lub domownik, kt贸ry m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pe艂nym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesi臋cy poprzedzaj膮cych dzie艅 z艂o偶enia wniosku o przyznanie pomocy. O dofinansowanie mog膮 stara膰 si臋 osoby, kt贸re chcia艂yby rozpocz膮膰 prowadzenie dzia艂alno艣ci pozarolniczej po raz pierwszy, jak r贸wnie偶 osoby, kt贸re przez 24 miesi膮ce poprzedzaj膮ce z艂o偶enie wniosku mia艂y zawieszon膮 lub zako艅czon膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 oraz te, kt贸re sw贸j biznes na wsi ju偶 prowadz膮 i chc膮 go rozszerzy膰 o nowy rodzaj dzia艂alno艣ci. Pe艂na lista rodzaj贸w dzia艂alno艣ci obj臋tych wsparciem, tzw. kod贸w PKD, obejmuje ponad 400 pozycji. Wysoko艣膰 premii uzale偶niona jest od liczby miejsc pracy, kt贸re rolnik planuje utworzy膰 w swojej firmie, i wynosi: w przypadku jednego miejsca pracy 鈥 150 tys. z艂. Przy dw贸ch premia wzrasta do
200 tys. z艂, a przy trzech i wi臋cej - do 250 tys. z艂. Premia na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci pozarolniczej jest wyp艂acana w dw贸ch ratach. Pierwsz膮 (80 proc.) rolnik otrzyma, gdy spe艂ni warunki okre艣lone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a b臋dzie mia艂 na to 9 miesi臋cy liczonych od dnia dor臋czenia takiej decyzji. Pozosta艂e 20 proc. wp艂ynie na jego konto po realizacji biznesplanu, nie p贸藕niej jednak ni偶 do up艂ywu 2 lat od dnia wyp艂aty pierwszej raty pomocy. Co wa偶ne, 70 proc. kwoty premii musi by膰 wydane na inwestycje w 艣rodki trwa艂e, czyli np. zakup nowych maszyn i urz膮dze艅, 艣rodk贸w transportu czy wyposa偶enia. Pozosta艂e 30 proc. mo偶na przeznaczy膰 na wydatki bie偶膮ce zwi膮zane z prowadzeniem dzia艂alno艣ci. W ramach tej operacji wnioski o pomoc z艂o偶y艂o do tej pory prawie 3100 rolnik贸w. Wnioski przyjmuj膮 oddzia艂y regionalne ARiMR. Mo偶na je sk艂ada膰 osobi艣cie, drog膮 elektroniczn膮 lub rejestrowan膮 przesy艂k膮 pocztow膮 nadan膮 w plac贸wce Poczty Polskiej.

Jednocze艣nie informujemy, 偶e 24 grudnia plac贸wki ARiMR s膮 nieczynne.

Wi臋cej informacji na stronie www.arimr.gov.pl, pod numerem bezp艂atnej infolinii 鈥 tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddzia艂ach regionalnych Agencji.