W ramach programu „Wspieraj Seniora” w tym trudnym czasie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach odwiedzili pięćdziesięciu seniorów mieszkających w Gminie Pieszyce.
CaritasNews

Spotkanie z pracownikiem socjalnym, to nie tylko rozmowa, to przede wszystkim pomoc osobom starszym, często samotnym. Forma pomocy jest różnorodna, to zrobienie zakupów spożywczych i leków, to przygotowanie paczki z Caritas, wsparcie w formie odzieży z magazynu OPS, to także udzielenie pomocy społecznej w formie zasiłku.
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach apelują do wszystkich mieszkańców Gminy Pieszyce, aby w tym czasie otoczyć szczególną opieką i troską seniorów zarówno należący do naszych rodzin, ale także tych zamieszkujących najbliższe otoczenie. Pamiętajmy, że osoby starsze będące w grupie ryzyka powinny w najbliższym czasie szczególnie ograniczać kontakty z innymi osobami. Zrobienie drobnych zakupów starszej sąsiadce nie kosztuje nas wiele, ale może uchronić ją przed zachorowaniem.