Porz膮dek obrad sesji Rady Miejskiej online z dnia 25 listopada 2020 r. godz: 14:00
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂贸w z poprzednich sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja o stanie realizacji inwestycji zaplanowanych na 2020 rok.
5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian
w bud偶ecie Gminy Pieszyce na 2020 rok (projekt nr 51/2020).
6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dzier偶oniowskiemu na zakup materia艂贸w, 艣rodk贸w ochrony osobistej oraz wykonanie modernizacji infrastruktury w Szpitalu Powiatowym w Dzier偶oniowie sp. z o.o. (projekt nr 52/2020).
7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy (projekt nr 53/2020).
8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XLIII/307/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych warunk贸w przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze i specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze z wy艂膮czeniem specjalistycznych us艂ug opieku艅czych dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg贸艂owych warunk贸w cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia od op艂at, jak r贸wnie偶 trybu ich pobierania (projekt nr 54/2020).
9. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XV/113/2020 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie przyj臋cia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok (projekt nr 55/2020)
10. Informacja dot. z艂o偶onych o艣wiadcze艅 maj膮tkowych za 2019 rok.
11. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc
/-/Ryszard Kondrat