Prezes zarządu Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Dzierżoniowie zaprasza do publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek po dawnej przepompowni wody w Pieszycach przy ul. Ogrodowej i Bielawskiej.

Przejdź do ogłoszenia >>>

Mapa poglądowa >>>

WiK sprzedaz dzialek mapa