Komunikat dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych: przypominamy o terminie wpłaty III raty za sprzedaż napojów alkoholowych - do 30 września 2020 roku.
KomunikatNews
Opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonywać na rachunek Gminy Pieszyce nr: 83 9527 0007 0036 6063 2000 0002 lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce pok. nr 2 (parter).