Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach ogłasza nabór na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY
Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych