Zgodnie z Uchwałą nr XVIII/455/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Gminie Pieszyce została przyznana dotacja w wysokości 35 000,00 zł na dofinansowanie zadania polegającego na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych.
Melioracja2020News
Zakres prac w ramach zadania pn. Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w Gminie Pieszyce w 2020 r. będzie obejmował między innymi ścięcie traw i krzaków w obrębie rowów, odmulenie rowów i przepustów, odtworzenie skarp, odbudowę rowów melioracyjnych. Prace będą zlokalizowane na następujących działkach: część działki nr 145 obręb Bratoszów , działka 1/1, 1/2, 1/3, 1/6 obręb Dolne oraz działka 1 i 7/1 obręb Środkowe. Łączna długość oczyszczonych rowów melioracyjnych będzie wynosiła ok. 2900 mb. Planowany termin zakończenia prac październik 2020 r.
fot. UMWD