Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 23.06.2020 134801

Nowy rok 2020 przyniesie kolejne nabory i tak kończyliśmy naszą ostatnią informację prasową mając na myśli zaplanowane nabory grantowe. Tymczasem, pomimo zawirowań związanych z pandemią znów możemy z przyjemnością poinformować, że otrzymaliśmy kolejny BONUS PIENIĘŻNY dla LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”.

Cieszy nas każda złotówka wspomagająca nasz region i fakt, że jako Stowarzyszenie możemy mieć udział w rozwoju naszych Gmin. Tym razem Budżet naszej STRATEGII zasilono kwotą wynikającą z przyznanego 10% podwyższenia pomocy w związku ze sprawną realizacją wskaźników i wyniosła ona 590 000,00 zł.

To dobra informacja zarówna dla nas, jak i naszych Wnioskodawców, ponieważ kwota ta w całości przeznaczona została na realizację wskaźników w ramach podziałania 19.2 – „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
na działania związane z ROZWIJANIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz Rozwojem ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.
Ponadto zgodnie z harmonogramem zostaną ogłoszone również nabory na projekty grantowe:
• Tworzenie i rozwijanie oferty promocyjnej regionu w oparciu o zasoby lokalne Gór Sowich
• Działania rozwijające potencjał społeczności lokalnych, organizacji lub/i edukacja przyrodnicza i klimatyczna,
w ramach których można będzie zrealizować wydarzenia/imprezy oraz wydać publikacje.

Wszystkie szczegółowe informacje, ogłoszenia oraz dokumentację i procedury znajdą Państwo
na naszej stronie www.partnerstwo-sowiogorskie.pl w zakładce PROW 2014-2020.
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia oraz doradztwo dla potencjalnych Wnioskodawców organizowane przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" przed naborami.
Przypominamy, że udział w szkoleniach jest premiowany, a doradztwo jest także bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca
tel. 74 871 61 50

Rozwijanie Działalności Gospodarczej oraz Rozwój Ogólnodostępnej i Niekomercyjnej Infrastruktury Turystycznej, Rekreacyjnej lub Kulturalnej

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 23.06.2020 134840