Dzia艂aj膮c na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorz膮dzie gminnym, zwo艂uj臋 sesj臋 Rady Miejskiej Pieszyc na dzie艅 24 czerwca 2020 roku, godz. 14.00. Sesja odb臋dzie si臋 Centrum Kultury w Pieszycach, ul. Kopernika 37.

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w bud偶ecie Gminy Pieszyce na 2020 rok (projekt nr 28/2020).
5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 29/2020).
6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zak艂adu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach na2020 rok (projekt nr 30/2020).
7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XV/113/2020 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie przyj臋cia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok (projekt nr31/2020).
8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk贸艂 podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Pieszyce oraz okre艣lenia granic ich obwod贸w (projekt nr 32/2020).

9. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gmin臋 Pieszyce, a tak偶e okre艣lenia granic obwod贸w publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gmin臋 Pieszyce (projekt nr 33/2020).
10. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.