Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 15 czerwca 2020 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej wróciły do pracy według ustalonego wcześniej harmonogramu.

pomoc prawna1NEWS
Rejestracja do punktów odbywać się będzie telefonicznie 74/832-36-64. Beneficjent pomocy prawnej przychodził będzie na umówioną godzinę z numerem rejestracji. Wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostaną zaopatrzone w ekrany chroniące, maseczki oraz płyny do dezynfekcji, rękawiczki foliowe.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie dzierżoniowskim w 2020 roku