W ciągu ostatnich dwóch tygodni – w ramach projektu S.O.S. dla FIRM w Gminie Pieszyce – odbyło się kilkanaście konsultacji, głównie z małymi firmami z miejscowości Rościszów, Kamionki i Pieszyc. Przedsiębiorcy oczekują pomocy przede wszystkim w zakresie wskazania źródeł dofinansowania ich działalności w ramach kryzysu pandemii, a także konsultacji marketingowej.
Odnoszącej się do technik i metod zatrzymania dotychczasowych klientów, a także ze względu z ich drastyczne zmniejszenie się, poszukiwaniem nowych rynków i grup docelowych. Podczas konsultacji można zauważyć plany, u niektórych przedsiębiorców, do przenoszenia swojej działalności z większych miast do Pieszyc, ze względu na mniejsze obciążenia (podatki, wynagrodzenia pracowników). Przedsiębiorcy ci oczekują od Gminy w tym zakresie aktywności i zachęty. Większość z nich jest pozytywnie nastawiona do przeprowadzanych konsultacji, które odbywają się poprzez kontakt telefoniczny, mailowy, poprzez platformę elektroniczną, a także bezpośrednio w firmie. Są też przedsiębiorcy, ich pracownicy, którzy uznają, że prowadzenie przez nich biznesu nie zmieniło się i w związku z tym nie oczekują pomocy, niektórzy z nieznanych powodów dziękują za możliwość konsultacji. Są to jednak sporadyczne sytuacje. Zdecydowana większość oczekuje wsparcia, rozmowy, porady lub potwierdzenia przyjętego kierunku działania. Do tej pory opracowane zostały indywidualne plany marketingowe, strategie marketingowe oraz wskazówki co do możliwości sięgnięcia po środki finansowe. Należy podkreślić, że wiele firm pieszyckich korzysta już z tych środków lub jest w trakcie procedowania.
Cały czas czynny jest telefon dla przedsiębiorców, chcących skorzystać z konsultacji od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 – 667 835 443.