Od 2017 roku mieszkańcy Gminy Pieszyce, którzy ukończyli 60 rok życia mogą stać się posiadaczami Ogólnopolskiej Karty Seniora. Tym razem Stowarzyszenie MANKO ruszyło z ogólnopolską kampanią społecznej „Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!”, której celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej sytuacji Seniorów w dobie panującej epidemii koronawirusa, a przede wszystkim wsparcie odizolowanych od świata seniorów w naszym kraju poprzez pomoc, rzetelną informację, edukację i aktywizację.

PakietWSparciaNews

W związku z faktem, iż tylko do 25% seniorów Stowarzyszenie MANKO jest w stanie dotrzeć kanałami on-line, a izolacja społeczna i odcięcie od świata jest olbrzymim zagrożeniem dla życia i zdrowia seniorów postanowiło wysyłać do seniorów pocztą Pakiety Wsparcia.
Pakiet aktywizująco-edukacyjny zawiera m.in. Ogólnopolski Magazyn Głos Seniora, książkę naszego ambasadora Mistrza Sobiesława Zasady, maseczkę ochronną, środki higieniczne SENI oraz materiały edukacyjne m.in. Niezbędnik Seniora od MRPiPS, informator dot. praw pacjenta oraz ostrzeżenia przed
oszustwami.
Część pakietów trafiła do Klubu Senior + w Pieszycach, do Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, a także do seniorów, którzy w ostatnim czasie wyrabiali Ogólnopolską Kartę Seniora w Referacie Promocji Gminy.