Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach ogłasza II nabór na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY.

Dokumenty do pobrania:

– Ogłoszenie o naborze Pracownik socjalny

– Kwestionariusz osobowy

– Klauzula informacyjna

– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych