W ostatnim czasie w Gminie Pieszyce przeprowadzono szereg inwestycji poprawiających nie tylko infrastrukturę miejską, ale również komfort mieszkańców.

Na placach zabaw w Piskorzowie i przy ul. Bolka Świdnickiego oraz w parku miejskim wymienione zostały wszystkie ławki. Naprawiona została również nawierzchnia toru BMX. Naprawiono nawierzchnię gruntowych dróg gminnych: Hermana, Biernackiego, Nadbrzeżnej, Skowronkowej, Polnej, 3 Maja 9-11, Parkowa.

Lawki w parku miejskim 2020 Tor bmx 2020

Utwardzono place pod selektywną zbiórkę odpadów przy ulicach: Świdnicka, Nadbrzeżna i Zamkowa. Przy ulicy Dolnej 7 wymieniono bariery mostowe. Pod drogą wewnętrzną – Kamionki dz. 164 wykonano nowy przepust, a przy ul. Nadbrzeżnej 21 wykonany został ściek z korytek betonowych.

Gniazdo selektywnej zbiorki Swidnicka 2020 Przepust dz164 Kamionki

Wyremontowano wiaty przystankowe przy ul. 3 Maja i Kościuszki, Rościszów pętla, Ogrodowa (Własta), Ogrodowa 85, Ogrodowa (Modrzewiowa), Bielawska, Świdnicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa. Nowe wiaty „otrzymały” przystanki: Bratoszów 52, Świdnicka 70 i Kopernika 176 (Pieszyce Mostek).

Naprawa przystankow 2020 Pieszyce mostek nowy przystanek 2020

W kwietniu wykonano również sieć wodociągową oraz kanalizację sanitarną na osiedlu przy skrzyżowaniu ul. Obywatelskiej i Ogrodowej. Długość wodociągu to ok. 166 m, kan. sanitarnej ok. 113 m.

Całkowity koszt przeprowadzonych prac to ponad 200 000 zł.