Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach ogłasza nabór na wolne stanowisko Asystent rodziny.

Dokumenty do pobrania:

– Ogłoszenie o naborze Asystent rodziny

– Kwestionariusz osobowy

– Klauzula informacyjna

– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych